Oddział podstawowy w szkołach artystycznych bez pionu ogólnokształconcego

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

Szkoła/placówka oświatowa – Uczeń – Przypisanie ucznia do oddziału podstawowego w szkołach artystycznych bez pionu ogólnokształcącego.

Poniższa instrukcja jest przeznaczona dla następujących typów szkół:

 • Szkoła sztuki cyrkowej
 • Szkoła policealna artystyczna
 • Szkoła pomaturalna bibliotekarska i animatorów kultury
 • Szkoła muzyczna I stopnia
 • Szkoła muzyczna II stopnia
 • Szkoła sztuki tańca
 • Inna szkoła artystyczna
 • Policealna szkoła muzyczna
 • Policealna szkoła plastyczna

Aby móc przypisać ucznia do oddziału podstawowego należy najpierw zarejestrować oddział podstawowy w module  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-106.png  .

Uczeń musi mieć uzupełnioną pozycję Miejsce zamieszkania dostępną w zakładce DANE IDENTYFIKACYJNE ucznia, aby przypisanie do oddziału zakończyło się sukcesem.

Ucznia można przypisać do oddziału – po wejściu w zakładkę  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-107.png  .

Po wybraniu ucznia otworzy się karta ucznia, gdzie można przypisać ucznia do oddziału.

Z tego miejsca można:

 • przypisać ucznia do oddziału w aktualnym roku szkolnym,
 • zmodyfikować przypisanie ucznia w oddziale,
 • przypisać ucznia do oddziału, do którego uczęszczał w poprzednich latach szkolnych,
 • wprowadzić informacje o zakończeniu nauki w danym oddziale.

Po wybraniu Dodaj otworzy się okno, z którego rozpoczyna się przypisanie ucznia do oddziału. Należy wybrać z listy przypisanie do oddziału podstawowego.

Po kliknięciu do oddziału podstawowego otworzy się okno, w którym należy wybrać:

 • rok szkolny,
 • typ szkoły dla oddziału,
 • oddział, do którego zostanie przypisany uczeń (widoczne będą tylko oddziały zarejestrowane na wybrany rok szkolny i typ szkoły dla oddziału),
 • datę rozpoczęcia uczęszczania do oddziału,
 • opcjonalnie można od razu również wprowadzić datę zakończenia uczęszczania do oddziału,
 • opcjonalnie można zaznaczyć język obcy,
 • nauczany zawód lub zawody.

Wypełniony formularz należy wysłać za pomocą przycisku  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-110.png  . 

Poprawne przypisanie ucznia do oddziału zostanie potwierdzone komunikatem ,,Operacja zakończona pomyślnie’’.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-112.png

Zakończ przypisanie do oddziału

Aby zakończyć przypisanie ucznia do oddziału należy kliknąć menu  http://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/09/word-image-1981.png  ,następnie w  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-113.png  znajdujące się po prawej stronie w przypisaniu do oddziału. Z opcji należy korzystać w przypadku, gdy uczeń zakończy naukę w danym oddziale.

Aby zakończyć naukę należy:

 1. wpisać datę zakończenia uczęszczania,
 2. wybrać status przypisania:
 • przerwał naukę – należy zaznaczyć, gdy uczeń zrezygnował z nauki w tym oddziale,
 • otrzymał promocję – należy zaznaczyć, gdy uczeń otrzymał promocję do następnego oddziału
 • promocja w trakcie roku szkolnego,
 • nie otrzymał promocji – należy zaznaczyć, gdy uczeń nie otrzymał promocji do następnego oddziału,
 • kontynuuje naukę w tej samej klasie,
 • jest również możliwość jednoczesnego zakończenia nauki w szkole z dniem zakończenia przypisania.

Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-115.png  .

Modyfikacja przypisania do oddziału podstawowego

W przypadku, gdy przypisując ucznia do oddziału został popełniony błąd można go poprawić. W takim przypadku należy kliknąć menu  http://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/09/word-image-1514.png  znajdujące się po prawej stronie w przypisaniu do oddziału, które chcemy zmodyfikować. Z rozwiniętego menu należy wybrać opcję modyfikuj.

W oknie, które się otworzy można zmienić informacje związane z:

 • datą rozpoczęcia uczęszczania do oddziału
 • datą zakończenia uczęszczania do oddziału,
 • językami, których uczeń się uczy,
 • zawodami, których uczeń się uczy.

Poprawna modyfikacja zostanie potwierdzone komunikatem ,,Operacja zakończona pomyślnie”.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-116.png

Gdy uczeń został przypisany do błędnego oddziału należy usunąć przypisanie do oddziału za pomocą przycisku USUŃ.

Poprawiony formularz należy wysłać za pomocą przycisku Potwierdź.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-117.png

Poprawne usunięcie ucznia z oddziału zostanie potwierdzone

komunikatem ,,Operacja zakończona pomyślnie’’.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-118.png