Oddział podstawowy – modyfikacja

Oddział podstawowy – modyfikacja

Aby zmodyfikować dane w zarejestrowanym oddziale, należy wybrać odpowiedni wpis z listy oddziałów:

Wyświetli się podgląd szczegółów wybranego oddziału.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-13.png

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-14.png

W celu wprowadzenia zmian, należy wybrać w prawym górnym rogu funkcję modyfikacji  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-15.png  .

Modyfikacji podlegają pola:

  • Pole: Opis
  • Języki obce
  • Język mniejszości
  • Dyscypliny sportowe
  • Zawody

Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w opisie oddziału należy je zapisać korzystając z przycisku ZAPISZ dostępnego w prawym dolnym rogu wyświetlanego okna.

Pojawi się komunikat o pomyślnie zakończonej operacji .