Oddział dodatkowy – usunięcie

Data ostatniej aktualizacji: 23.12.2019

Oddział dodatkowy – usunięcie

W SIO można usunąć błędnie zarejestrowany oddział dodatkowy z listy oddziałów pod warunkiem, że nie ma do niego przypisanych uczniów – oddział musi być pusty.

Aby usunąć oddział dodatkowy należy wybrać go z listy zarejestrowanych oddziałów:

Należy kliknąć w wybrany wpis, pojawi się okno podglądu szczegółów oddziału w prawym górnym rogu należy wybrać opcję „kosza”   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-5.png

Pojawi się okno z pytaniem:

Chęć usunięcia oddziału należy potwierdzić klikając przycisk USUŃ

Proces zostanie potwierdzony komunikatem

Usunięty oddział zniknie z listy oddziałów: