Oddział dodatkowy – usunięcie

Data ostatniej aktualizacji: 23.12.2019

Oddział dodatkowy – usunięcie

W SIO można usunąć błędnie zarejestrowany oddział dodatkowy z listy oddziałów pod warunkiem, że nie ma do niego przypisanych uczniów – oddział musi być pusty.

Aby usunąć oddział dodatkowy należy wybrać go z listy zarejestrowanych oddziałów: Widok na listę oddziałów dodatkowych z zaznaczonym do usunięcia oddziałem

Należy kliknąć w wybrany wpis, pojawi się okno podglądu szczegółów oddziału w prawym górnym rogu należy wybrać opcję „KOSZ”. Okno podglądu szczegółów oddziału z zaznaczoną w prawym górnym rogu opcją „kosza” 

Pojawi się okno z pytaniem:

Okno z pytaniem czy na pewno usunąć wybrany oddział ?

Chęć usunięcia oddziału należy potwierdzić klikając przycisk USUŃ.

Proces zostanie potwierdzony komunikatem: “Operacja zakończona pomyślnie”.

Usunięty oddział zniknie z listy oddziałów: Widok na listę oddziałów po usunięciu wspomnianego oddziału