Oddział dodatkowy – modyfikacja

Data ostatniej aktualizacji: 23.12.2019

Oddział dodatkowy – modyfikacja

Aby zmodyfikować dane w zarejestrowanym oddziale dodatkowym, należy wybrać odpowiedni wpis z listy oddziałów:

Wyświetli się podgląd szczegółów wybranego oddziału.

W celu wprowadzenia zmian, należy wybrać w prawym górnym rogu funkcję modyfikacji   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-15.png  .

W oddziałach dodatkowych modyfikacji podlega jedynie pole Nazwa.

Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w opisie Nazwy oddziału dodatkowego należy je zapisać korzystając z przycisku ZAPISZ dostępnego w prawym dolnym rogu wyświetlanego okna.

Pojawi się komunikat o pomyślnie zakończonej operacji: https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-49.png

Na liście oddziałów dodatkowych pojawi się zmodyfikowany wpis oddziału: