Nauka ucznia w szkole – zakończenie nauki/ ukończenie szkoły

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Nauka ucznia w szkole – zakończenie nauki/ ukończenie szkoły

Uczniom, którzy nie uczęszczają do szkoły należy zakończyć naukę.

W przypadku uczniów, którzy ukończyli szkołę (promocja w ostatniej klasie w danym typie szkoły) data ukończenia szkoły wprowadzana jest automatycznie.

W przypadku uczniów, którzy zakończyli naukę w szkole należy ręcznie wprowadzić datę zakończenia nauki.

UWAGA: Jeśli uczeń został przypisany do oddziały podstawowego, aby poprawnie wprowadzić datę zakończenia nauki najpierw należy wprowadzić datę ukończenia uczęszczania do oddziału oraz określić status przypisania ucznia do oddziału (więcej w instrukcji przypisania ucznia do oddziału).

W tym celu w okresie nauki ucznia, w którym nie została wprowadzona data zakończenia nauki należy kliknąć znak menu przycisk menu i wybrać opcję Modyfikuj.

Okno z widokiem na zakładkę nauka wybranego ucznia i opcję modyfikowania zarejestrowanego okresu nauki

Za pomocą kalendarza należy wybrać odpowiednią datę, a następnie kliknąć opcję Zapisz.

Widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie

Poprawne zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem:

Data zamknięcia nauki nie może być późniejsza niż dzień, w którym wprowadzane są dane. W przypadku wybrania wcześniejszej daty zakończenia nauki nad okresem nauki ucznia dostępne nieprzypisane okresy nauki ucznia.

Przed zakończeniem nauki w szkole należy wprowadzić datę zakończenia przypisania do oddziału podstawowego oraz określić status przypisania ucznia do oddziału. W przeciwnym przypadku podczas próby zapisania daty zakończenia nauki pojawi się błąd: „Okres nauki nie obejmuje w całości okresu przypisania do oddziału”.

Okno formularza modyfikacji okresu nauki z błędem: okres nauki nie obejmuje całości okresu przypisania do oddziału

Podobnie jak datę rozpoczęcia nauki, datę zakończenia nauki może być całkowicie usunięta (opcja usuń) lub zmodyfikowana (opcja modyfikuj).

Okno z widokiem na zakładkę nauka i możliwością usunięcia z przycisku menu, zapisanego okresu nauki