Nauka ucznia w szkole – zakończenie nauki/ ukończenie szkoły

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Nauka ucznia w szkole – zakończenie nauki/ ukończenie szkoły

Uczniom, którzy nie uczęszczają do szkoły należy zakończyć naukę.

W przypadku uczniów, którzy ukończyli szkołę (promocja w ostatniej klasie w danym typie szkoły) data ukończenia szkoły wprowadzana jest automatycznie.

W przypadku uczniów, którzy zakończyli naukę w szkole należy ręcznie wprowadzić datę zakończenia nauki.

UWAGA: Jeśli uczeń został przypisany do oddziały podstawowego, aby poprawnie wprowadzić datę zakończenia nauki najpierw należy wprowadzić datę ukończenia uczęszczania do oddziału oraz określić status przypisania ucznia do oddziału (więcej w instrukcji przypisania ucznia do oddziału).

W tym celu w okresie nauki ucznia, w którym nie została wprowadzona data zakończenia nauki należy kliknąć znak menu http://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/09/word-image-1408.png i wybrać opcję Modyfikuj.

Za pomocą kalendarza należy wybrać odpowiednią datę, a następnie kliknąć opcję Zapisz.

Poprawne zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem:

Data zamknięcia nauki nie może być późniejsza niż dzień, w którym wprowadzane są dane. W przypadku wybrania wcześniejszej daty zakończenia nauki nad okresem nauki ucznia dostępne nieprzypisane okresy nauki ucznia.

Przed zakończeniem nauki w szkole należy wprowadzić datę zakończenia przypisania do oddziału podstawowego oraz określić status przypisania ucznia do oddziału. W przeciwnym przypadku podczas próby zapisania daty zakończenia nauki pojawi się błąd: „Okres nauki nie obejmuje w całości okresu przypisania do oddziału”.

Podobnie jak datę rozpoczęcia nauki, datę zakończenia nauki może być całkowicie usunięta (opcja usuń) lub zmodyfikowana (opcja modyfikuj).