Nauka ucznia – rozpoczęcie nauki

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Uczniowie – Nauka Ucznia

 

Uczniowie – Nauka Ucznia

Dane do formularza należy wprowadzić po zarejestrowaniu w szkole danych identyfikacyjnych ucznia. Od uzupełnienia danych w tym formularzu uzależniona jest możliwość przypisania ucznia do zarejestrowanego w szkole oddziału podstawowego lub oddziału dodatkowego.

W formularzu tym uzupełniamy również informacje odnośnie:

 • realizowania obowiązku szkolnego (funkcja dostępna tylko w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, których dyrektorzy są odpowiedzialni za kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkała w obwodzie szkoły)
 • realizowania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (funkcja dostępna w tylko szkołach podstawowych, których dyrektorzy są odpowiedzialni za kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły)

Po wybraniu ucznia z listy uczniów i wybraniu zakładki NAUKA UCZNIA można przystąpić do wprowadzeniu informacji o zarejestrowanym uczniu.

okno z widokiem na zakładkę nauka wybranego wychowanka z listy uczniów w SIO

Przy każdym roku szkolnym po prawej stronie formularz widoczny jest znak MENU – jest to menu, z którego rozpoczyna się wprowadzanie informacji o:

 • rozpoczęciu nauki,
 • zakończeniu nauki,
 • wznowienie nauki,
 • usunięcie wprowadzonych informacji o nauce ucznia,
 • zmianie dat rozpoczęcia lub zakończenia nauki,
 • obowiązku szkolnym,
 • obowiązku przedszkolnym.

Nauka ucznia – rozpoczęcie nauki

W przypadku ucznia, który jest uczniem szkoły, wprowadzanie danych należy rozpocząć od uzupełnienia NAUKI UCZNIA. Bez uzupełnienia informacji w tym formularzu nie będzie można przypisać ucznia do oddziału podstawowego lub dodatkowego.

Wprowadzanie informacji należy rozpocząć od kliknięcia znaku i wybrania opcji DODAJ OKRES NAUKI.

widok zakładki nauka - po kliknięciu menu

Wybór opcji DODAJ OKRES NAUKI otwiera okno, w którym można wprowadzić datę rozpoczęcia nauki w szkole. Po uzupełnieniu daty rozpoczęcia nauki należy kliknąć ZAPISZ, które znajduje się w prawym dolnym rogu okna.

okno formularza dodaj okres nauki, z datami do uzupełnienia i przyciskiem zapisz

Po kliknięciu ZAPISZ program poinformuje o poprawnym zapisaniu informacji.

OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Po zapisaniu danych pojawi się aktualny okres nauki.

Należy jednocześnie pamiętać, że w przypadku wyboru aktualnego roku szkolnego nie można rozpocząć nauki ucznia z datą późniejszą niż dzień wprowadzania danych – późniejsze daty nie będą dostępne.

Okno formularza Modyfikuj okres nauki z możliwością wybrania innej daty z rozwiniętego kalendarza

Poniżej okresu nauki ucznia widoczne będą lata szkolne, dla których nauka ucznia nie została uzupełniona.

Okno z widokiem na zmodyfikowany okres nauki wychowanka, w zakładce nauka

W przypadku, gdy wprowadzona data nauki okazała się być błędnie wprowadzona można ją

zmodyfikować – w tym celu należy kliknąć MENU i wybrać opcję MODYFIKUJ.

Okno z widokiem na zwartość zakładki nauka u danego wychowanka, z możliwością usunięcia wybranego okresu nauki

Za pomocą KALENDARZA należy wybrać nową datę rozpoczęcia nauki:

Po kliknięciu ZAPISZ pojawi się komunikat potwierdzający zapisanie zmian.

OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Po zapisaniu się rozpoczęcia nauki ucznia okno NAUKI UCZNIA zostanie odświeżone.

Na samej górze będzie znajdować się aktualny okres nauki ucznia. Można w nim odczytać informacje odnośnie:

 • przypisania ucznia do oddziału lub braku przypisania ucznia do oddziału,
 • w przypadku ucznia przypisanego do oddziału – dacie rozpoczęcia i zakończenia uczęszczania do danego oddziału
 • latach szkolnych, w których uczeń uczęszczał do szkoły,
 • dacie rozpoczęcia nauki,
 • dacie zakończenia nauki.

Poniżej okresu nauki ucznia widoczne będą lata szkolne, dla których nauka ucznia nie została uzupełniona.

Przykład:

W przypadku ucznia, który został przypisany do oddziału tylko na rok szkolny 2021/2022, a rozpoczął naukę 01.09.2017 widok nauki ucznia będzie następujący:

widok wprowadzonej nauki ucznia

W przypadku potrzeby usunięcia całego wprowadzonego okresu nauki należy skorzystać z opcji USUŃ po wyborze znaku . Jeżeli uczeń jest przypisany do oddziału to przed usunięciem Nauki ucznia należy pousuwać przypisania do oddziałów.

Okno z widokiem na zwartość zakładki nauka u danego wychowanka, z możliwością usunięcia wybranego okresu nauki