Nauka ucznia – rozpoczęcie nauki

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Uczniowie – Nauka Ucznia

Dane do formularza należy wprowadzić po zarejestrowaniu w szkole danych identyfikacyjnych ucznia. Od uzupełnienia danych w tym formularzu uzależniona jest możliwość przypisania ucznia do zarejestrowanego w szkole oddziału podstawowego lub oddziału dodatkowego.

W formularzu tym uzupełniamy również informacje odnośnie:

 • realizowania obowiązku szkolnego (funkcja dostępna tylko w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, których dyrektorzy są odpowiedzialni za kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkała w obwodzie szkoły)
 • realizowania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (funkcja dostępna w tylko szkołach podstawowych, których dyrektorzy są odpowiedzialni za kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły)

Po wybraniu ucznia z listy uczniów i wybraniu zakładki nauka ucznia można przystąpić do wprowadzeniu informacji o zarejestrowanym uczniu.

Przy każdym roku szkolnym po prawej stronie formularz widoczny jest znak – jest to menu, z którego rozpoczyna się wprowadzanie informacji o:

 • rozpoczęciu nauki,
 • zakończeniu nauki,
 • wznowienie nauki,
 • usunięcie wprowadzonych informacji o nauce ucznia,
 • zmianie dat rozpoczęcia lub zakończenia nauki,
 • obowiązku szkolnym,
 • obowiązku przedszkolnym.

Nauka ucznia – rozpoczęcie nauki

W przypadku ucznia, który jest uczniem szkoły, wprowadzanie danych należy rozpocząć od uzupełnienia nauki ucznia. Bez uzupełnienia informacji w tym formularzu nie będzie można przypisać ucznia do oddziału podstawowego lub dodatkowego.

Wprowadzanie informacji należy rozpocząć od kliknięcia znaku i wybrania opcji dodaj okres nauki.

Wybór opcji Dodaj okres nauki otwiera okno, w którym można wprowadzić datę rozpoczęcia nauki w szkole. Po uzupełnieniu daty rozpoczęcia nauki należy kliknąć Zapisz, które znajduje się w prawym dolnym rogu okna.

Po kliknięciu Zapisz program poinformuje o poprawnym zapisaniu informacji.

Po zapisaniu danych pojawi się aktualny okres nauki.

Należy jednocześnie pamiętać, że w przypadku wyboru aktualnego roku szkolnego nie można rozpocząć nauki ucznia z datą późniejszą niż dzień wprowadzania danych – późniejsze daty nie będą dostępne.

Poniżej okresu nauki ucznia widoczne będą lata szkolne, dla których nauka ucznia nie została uzupełniona.

W przypadku, gdy wprowadzona data nauki okazała się być błędnie wprowadzona można ją

zmodyfikować – w tym celu należy kliknąć menu i wybrać opcję Modyfikuj.

Za pomocą kalendarza należy wybrać nową datę rozpoczęcia nauki:

Po kliknięciu Zapisz pojawi się komunikat potwierdzający zapisanie zmian.

Po zapisaniu się rozpoczęcia nauki ucznia okno nauki ucznia zostanie odświeżone.

Na samej górze będzie znajdować się aktualny okres nauki ucznia. Można w nim odczytać informacje odnośnie:

 • przypisania ucznia do oddziału lub braku przypisania ucznia do oddziału,
 • w przypadku ucznia przypisanego do oddziału – dacie rozpoczęcia i zakończenia uczęszczania do danego oddziału
 • latach szkolnych, w których uczeń uczęszczał do szkoły,
 • dacie rozpoczęcia nauki,
 • dacie zakończenia nauki.

Poniżej okresu nauki ucznia widoczne będą lata szkolne, dla których nauka ucznia nie została uzupełniona.

Przykład:

W przypadku ucznia, który został przypisany do oddziału tylko na rok szkolny 2017/2018, a rozpoczął naukę 01.09.2015 widok nauki ucznia będzie następujący:

W przypadku potrzeby usunięcia całego wprowadzonego okresu nauki należy skorzystać z opcji Usuń po wyborze znaku . Jeżeli uczeń jest przypisany do oddziału to przed usunięciem Nauki ucznia należy pousuwać przypisania do oddziałów.