Nauczyciel ma wykazaną nieobecność np. od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Tygodniowy wymiar zajęć jest uzupełniony. Jednak czerwona etykieta wskazuje, że umowa zawiera niespójności.

W takim przypadku w roku 2017/2018 w polu OBOWIĄZEK należy wybrać datę rozpoczęcia: 1 lipca 2018 r. oraz datę zakończenia: 31 sierpnia 2018 r. i wprowadzić typ obowiązku: inne tytuły, na podstawie których nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia, a w obowiązku: brak obowiązku w arkuszu organizacyjnym. Poniżej w “liczbie godzin obowiązku” należy wykazać taką samą liczbę, jaka jest podana w tygodniowym wymiarze zajęć.