Nauczyciel miał umowę na czas określony od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 r. i następną od 1 września do końca roku 2018. Jak ująć to w sprawozdaniach?

Jeśli jedna umowa zakończona jest z dniem 31/08/2018 a druga aktywna jest od 01/09/2018 to w tym przypadku sprawozdanie za okres styczeń – sierpień wykazuje się dla umowy aktywnej w tym okresie, a sprawozdanie roczne należy wykazać w dwóch osobnych wpisach:

a) dla umowy już zamkniętej z dniem 31/08/2018 r.- jedno;
b) dla umowy aktywnej od 01/09/2018 r.- drugie.