Nauczyciel jest stażystą od 01.09.2019 r. Chcąc zaznaczyć stopień awansu zawodowego należy wpisać datę uzyskania stopnia awansu. Jaką datę należy wpisać?

Jako datę uzyskania stopnia awansu zawodowego w tym przypadku należy wybrać 1 września 2019 r.