Oddział podstawowy – modyfikacja

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

Oddział podstawowy – modyfikacja

Aby zmodyfikować dane w zarejestrowanym oddziale, należy wybrać odpowiedni wpis z listy oddziałów:

Widok listy oddziałów podstawowych z wybranym do modyfikacji oddziałem

Wyświetli się podgląd szczegółów wybranego oddziału.

Podgląd szczegółów wybranego oddziału

W celu wprowadzenia zmian, należy wybrać w prawym górnym rogu funkcję modyfikacji przycisk ołówek .

Modyfikacji podlegają pola:

  • Oznaczenie oddziału przekazywane OKE
  • Opis
  • Języki obce nowożytne
  • Drugi język nauczania
  • Język mniejszości
  • Dyscypliny sportowe
  • Zawody

Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w opisie oddziału należy je zapisać korzystając z przycisku ZAPISZ dostępnego w prawym dolnym rogu wyświetlanego okna.

Pojawi się komunikat o pomyślnie zakończonej operacji.