Modyfikacja/usunięcie

Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2020

Pozostałe dane dziedzinowe – Zajęcia uczniów z art. 47 ustawy Prawo oświatowe – modyfikacja/usunięcie

Po wprowadzeniu danych w formularzu można dokonać zmiany w zapisie poprzez kliknięcie znaku menu   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-37.png , a następnie wybranie opcja modyfikacji i usunięcia   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-38.png .

W przypadku potrzeby zmiany wprowadzonych już pozostałych danych dziedzinowych Zajęć uczniów z art. 47 ustawy Prawo oświatowe należy użyć opcji   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-42.png .

Modyfikacji podlega pole Rodzaj zajęć.

Zmianę należy zatwierdzić przyciskiem   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-45.png  .

Aby usunąć błędnie wprowadzone dane należy skorzystać z funkcji USUŃ:

Po kliknięciu w przycisk usunięcia pojawi się komunikat ”Czy na pewno usunąć wybraną daną dziedzinową?

Po wskazaniu funkcji USUŃ dane Zajęć uczniów z art. 47 ustawy Prawo oświatowe zostaną usunięte z listy.