Modyfikacja/usunięcie

Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2020

Pozostałe dane dziedzinowe – Zajęcia uczniów z art. 47 ustawy Prawo oświatowe – modyfikacja/usunięcie

Po wprowadzeniu danych w formularzu można dokonać zmiany w zapisie poprzez kliknięcie znaku menu   przycisk menu , a następnie wybranie opcja modyfikacji i usunięcia   Okno z wyborem modyfikacji lub usunięcia wpisu zajęć edukacyjnych z art.47. ustawy Prawo Oświatowe .

W przypadku potrzeby zmiany wprowadzonych już pozostałych danych dziedzinowych Zajęć uczniów z art. 47 ustawy Prawo oświatowe należy użyć opcji   przycisk modyfikuj .

Okno z wyborem modyfikacji wpisu zajęć edukacyjnych z art.47. ustawy Prawo Oświatowe

Modyfikacji podlega pole Rodzaj zajęć.

Okno formularza modyfikacyjnego zajęcia edukacyjne z art.47. ustawy Prawo Oświatowe, z polami do edycji

Zmianę należy zatwierdzić przyciskiem   przycisk zapisz  .

Aby usunąć błędnie wprowadzone dane należy skorzystać z funkcji USUŃ: Okno z wyborem  usunięcia wpisu zajęć edukacyjnych z art.47. ustawy Prawo Oświatowe

Po kliknięciu w przycisk usunięcia pojawi się komunikat ”Czy na pewno usunąć wybraną daną dziedzinową?

okno komunikatu: czy na pewno usunąć wybraną daną dziedzinową?

Po wskazaniu funkcji USUŃ dane Zajęć uczniów z art. 47 ustawy Prawo oświatowe zostaną usunięte z listy.