Modyfikacja placówek oświatowych

Data ostatniej aktualizacji: 02.12.2019

JST – Modyfikacja niektórych danych placówki

W celu modyfikacji placówki należy wybrać moduł podmiot , następnie z „Listy podmiotów” placówkę której chcemy zmienić dane.

Po kliknięciu na wybraną placówkę otworzy się okno ze szczegółowymi danymi placówki. W przypadku zmiany aktualnych danych szkoły należy pozostać przy aktualnym roku szkolnym.

okno z widokiem na dane podmiotu

W kolejnym kroku należy kliknąć przycisk menu w prawym górnym rogu okna, wybrać „modyfikuj” a następnie dokonać zmian.

okno z widokiem na dane placówki z oznaczoną w prawym górnym rogu funkcją modyfikacji

Modyfikacji podlegają pola:

 • Część miasta (w przypadku szkół i placówek rejestrowanych w miastach na prawach powiatu),
 • Nazwa,
 • Typ (w zakresie Niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego na Centra Kształcenia Ustawicznego lub Centra Kształcenia Zawodowego oraz punktów przedszkolnych i placówek wychowania przedszkolnego na przedszkola),
 • Nazwa skrócona,
 • Data założenia,
 • Data rozpoczęcia działalności,
 • Podmiot nadrzędny,
 • Data włączenia i wyłączenia z zespołu i jednostki złożonej,
 • Specyfika szkoły,
 • Status publiczno-prawny (w zakresie placówek niepublicznych),
 • Związanie organizacyjne,
 • Etapy edukacji (w szkołach podstawowych i placówkach wychowania przedszkolnego),
 • Zawody lub kombinacje zawodów,
 • Profile,
 • Przewidywana liczba pracowników,
 • Informacja, że szkoła została założona lub jest prowadzona po uzyskaniu zgody, o której mowa w art. 178 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe,
 • Informacja o posiadanym obwodzie,
 • Informacja o planowanym otrzymywaniu dotacji na kolejny rok budżetowy,
 • Informacja o posiadaniu internatu (UWAGA! Nie ma możliwości oznaczenia tej informacji w placówce, w której wykazuje się pobyt),
 • Dane organu prowadzącego,
 • Adres siedziby szkoły lub placówki oświatowej,
 • Dane do korespondencji szkoły lub placówki oświatowej,
 • Dane teleadresowe szkoły/placówki oświatowej,
 • Dane osoby do kontaktu z GUS.

Po wpisaniu danych należy wybrać przycisk zapisz znajdujący się w prawym dolnym rogu.

okno z widokiem na dane placówki z oznaczonym w prawym dolnym rogu przyciskiem zapisz Poprawnie zapisane dane zostaną potwierdzone komunikatem: widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie .

Po modyfikacji niektórych danych wpis placówki pojawia się na liście Szkół i placówek oświatowych z komunikatem „Trwa weryfikacja GUS”.

okno z widokiem na podmioty z oznaczoną placówką oczekującą na zatwierdzenie zmiany danych przez GUS