Modyfikacja placówek oświatowych

JST – Modyfikacja niektórych danych placówki

W celu modyfikacji placówki należy wybrać moduł Podmioty, a z listy placówkę której chcemy zmienić dane.

Po kliknięciu na wybraną placówkę otworzy się okno ze szczegółowymi danymi placówki. W przypadku zmiany aktualnych danych szkoły należy pozostać przy aktualnym roku szkolnym.

W kolejnym kroku należy kliknąć w ołówek znajdujący się w prawym górnym rogu okna  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/08/word-image-12.png  , a następnie dokonać zmian.

Modyfikacji podlegają pola:

 • Część miasta (w przypadku szkół i placówek rejestrowanych w miastach na prawach powiatu)
 • Nazwa
 • Nazwa skrócona
 • Podmiot nadrzędny
 • Data włączenia i wyłączenia z zespołu
 • Imię i nazwisko dyrektora placówki
 • Status publiczno–prawny (można zmienić tylko z ‘niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej’ na “niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej” lub z “niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej” na “niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej”)
 • Specyfika szkoły
 • Związanie organizacyjne
 • Etap edukacji
 • Zawody lub kombinacje zawodów
 • Profile
 • Przewidywana liczba pracowników
 • Informacja o posiadanym obwodzie
 • Informacja o planowanym otrzymywaniu dotacji na kolejny rok budżetowy
 • Informacja o posiadaniu internatu
 • Dane organu prowadzącego
 • Adres siedziby szkoły lub placówki oświatowej
 • Dane do korespondencji szkoły lub placówki oświatowej
 • Dane teleadresowe szkoły/placówki oświatowej
 • Dane osoby do kontaktu z GUS

Po wpisaniu danych należy wybrać przycisk Zapisz znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Poprawnie zapisane dane zostaną potwierdzone komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie.