Modyfikacja orzeczeń/opinii

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Poradnia – wydawanie orzeczeń/opinii – modyfikacja

Modyfikację wprowadzonego orzeczenia/opinii należy rozpocząć od wybrania odpowiedniego wpisu z listy zarejestrowanych już danych w module Wydawanie orzeczeń.

Widok na listę orzeczeń i opinii z zaznaczonym do modyfikacji wpisem orzeczenia

Wyświetli się podgląd szczegółów wybranego orzeczenia/opinii:

Podgląd szczegółów wybranego orzeczenia/opinii

W celu wprowadzenia zmian, należy wybrać w prawym górnym rogu funkcję modyfikacji   opcja ołówek

Modyfikacji podlegają pola:

  • Numer orzeczenia/opinii
  • Data wydania
  • Przyczyny organizowania kształcenia specjalnego:

– Przyczyny

– Przyczyna dodatkowa

  • Dane ogólne dziecka:

– Grupa wiekowa

– Typ podmiotu

– Klasa

Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w opisie orzeczenia/opinii należy je zapisać korzystając z przycisku  przycisk zapisz dostępnego w prawym dolnym rogu wyświetlanego okna.

Pojawi się komunikat o pomyślnie zakończonej operacji.

Okno z komunikatem operacja zakończona pomyślnie

Na liście orzeczeń/opinii pojawi się zmodyfikowany wpis orzeczenia/opinii:

Widok na listę orzeczeń i opinii z zaznaczonym zmodyfikowanym wpisem orzeczenia lub opinii

Modyfikacji podlegają, także wpisy orzeczeń lub opinii oznaczone na liście kolorem czerwonym w których brakuje danych ogólnych dziecka, Etykieta - kółko z wykrzyknikiem w środku- niekompletne dane w orzeczeniu/opinii z komunikatem „Niekompletne dane w orzeczeniu/opinii”.

Widok na listę orzeczeń oznaczonych etykietą - niekompletne dane w orzeczeniu/opinii

Należy kliknąć w wybrany wpis orzeczenia lub opinii i skorzystać z funkcji modyfikacji oznaczonej w prawym górnym rogu motywem ołówka opcja ołówek .

Podgląd szczegółów wybranego orzeczenia z zaznaczoną funkcją modyfikacji

Wypełniony formularz należy zapisać używając przycisku Zapisz przycisk zapisz znajdującego się w prawym dolnym rogu formularza.

Po zapisaniu pojawi się komunikat Okno z komunikatem operacja zakończona pomyślnie .

Zmodyfikowany wpis orzeczenia lub opinii pojawi się na liście oznaczony kolorem czarnym:

Widok na listę orzeczeń i opinii z zaznaczonym zmodyfikowanym wpisem orzeczenia lub opinii