Modyfikacja orzeczeń/opinii

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Poradnia – wydawanie orzeczeń/opinii – modyfikacja

Modyfikację wprowadzonego orzeczenia/opinii należy rozpocząć od wybrania odpowiedniego wpisu z listy zarejestrowanych już danych w module Wydawanie orzeczeń.

Wyświetli się podgląd szczegółów wybranego orzeczenia/opinii:

W celu wprowadzenia zmian, należy wybrać w prawym górnym rogu funkcję modyfikacji   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-15.png

Modyfikacji podlegają pola:

  • Numer orzeczenia/opinii
  • Data wydania
  • Przyczyny organizowania kształcenia specjalnego:

– Przyczyny

– Przyczyna dodatkowa

  • Dane ogólne dziecka:

– Grupa wiekowa

– Typ podmiotu

– Klasa

Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w opisie orzeczenia/opinii należy je zapisać korzystając z przycisku  dostępnego w prawym dolnym rogu wyświetlanego okna.

Pojawi się komunikat o pomyślnie zakończonej operacji.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/word-image-6.png

Na liście orzeczeń/opinii pojawi się zmodyfikowany wpis orzeczenia/opinii:

Modyfikacji podlegają, także wpisy orzeczeń lub opinii oznaczone na liście kolorem czerwonym w których brakuje danych ogólnych dziecka, z komunikatem „Niekompletne dane w orzeczeniu/opinii”.

Należy kliknąć w wybrany wpis orzeczenia lub opinii i skorzystać z funkcji modyfikacji oznaczonej w prawym górnym rogu motywem ołówka .

Wypełniony formularz należy zapisać używając przycisku Zapisz znajdującego się w prawym dolnym rogu formularza.

Po zapisaniu pojawi się komunikat .

Zmodyfikowany wpis orzeczenia lub opinii pojawi się na liście oznaczony kolorem czarnym: