Data ostatniej aktualizacji: 14.10.2019

JST – Nauczyciele – dane identyfikacyjne –

modyfikacja

Dane identyfikacyjne nauczyciela należy zmodyfikować w przypadku:

  • zmiany imienia lub nazwiska nauczyciela,
  • w momencie otrzymania numeru PESEL przez nauczyciela.

Modyfikacja nauczyciela zarejestrowanego bez numeru PESEL

W celu modyfikacji nauczyciela nieposiadającego numer PESEL należy po wejściu w moduł nauczyciele wyszukać osobę.

okno z widokiem na możliwość modyfikacji danych nauczyciela  poprzez wyszukanie nauczyciela z listy nauczycieli

Następnie należy kliknąć znalezioną osobę i przejść do podglądu szczegółów.

okno  z widokiem na znalezioną osobę i przejście do podglądu szczegółów

Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku edytuj (znak edytuj ), który znajduje się w prawym górnym rogu formularza danych identyfikacyjnych. Otworzy on formularz, w którym można zmienić wprowadzone dane.

okno z widokiem  na formularz edycji danych nauczyciela

Aby zmodyfikować wprowadzone dane takie jak imię, nazwisko, drugie i kolejne imiona, datę urodzenia, płeć lub kraj pochodzenia wystarczy bezpośrednio w otwartym formularzu wprowadzić nowe dane. I kliknąć w przycisk zapisz .

Poprawnie zatwierdzona modyfikacja potwierdzona jest komunikatem operacja zakończona pomyślnie

W przypadku chęci zmiany danych nauczyciela z osoby bez numeru PESEL na osobę posiadającą numer PESEL należy odznaczyć okienko Brak numeru PESEL i wprowadzić właściwy numer PESEL.

okno  z widokiem na formularz zmiany danych nauczyciela z osoby bez numeru PESEL na osobę posiadającą numer PESEL

Następnie należy zapisać formularz. Również w tym wypadku po poprawnej modyfikacji pojawi się komunikat operacja zakończona pomyślnie

Modyfikacja danych zweryfikowanych w rejestrze PESEL

Aby zmodyfikować dane – imię lub nazwisko należy wybrać nauczyciela z listy, a potem kliknąć w  edytuj znajdujący się w górnym prawym rogu. Pojawi się okienko do zmiany danych

okno z widokiem na modyfikowanego nauczyciela

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć w przycisk zapisz .