Szkoła Nauczyciele Stanowiska – modyfikacja

W module Nauczyciele należy wybrać z Listy nauczycieli osobę, której zostanie modyfikowane Stanowisko. Następnie należy wybrać zakładkę Zatrudnienie.

okno z widokiem na stanowisko po wyborze nauczyciela z listy

Aby rozpocząć modyfikację należy kliknąć w ikonę menu trzy kropki , a następnie z listy wybrać Modyfikuj.

okno z widokiem na modyfikowane stanowisko

Podczas modyfikacji możemy dodać datę zakończenia pełnienia danego stanowiska lub zmienić wprowadzone stanowisko.

okno z widokiem na formularz danych do modyfikacji

okno z widokiem na modyfikowany rodzaj stanowiska

Po wyborze danych należy je zapisać klikając przycisk zapisz .

okno z widokiem na zapisane dane w formularzu stanowiska

Poprawnie zapisana zmiana zakończy się komunikatem: operacja zakończona pomyślnie .