Moduł: NAUCZYCIELE

Stanowisko – modyfikacja

W module Nauczyciele należy wybrać z Listy nauczycieli osobę, której zostanie modyfikowane Stanowisko. Następnie należy wybrać zakładkę Zatrudnienie.

Aby rozpocząć modyfikację należy kliknąć w ikonę menu , a następnie z listy wybrać Modyfikuj.

Podczas modyfikacji możemy dodać datę zakończenia pełnienia danego stanowiska lub zmienić wprowadzone stanowisko.

Po wyborze danych należy je zapisać klikając przycisk .

Poprawnie zapisana zmiana zakończy się komunikatem: .