Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła Nauczyciele – Awans zawodowy – modyfikacja

Aby zmodyfikować awans zawodowy nauczyciela należy kliknąć znak menu trzy kropki a następnie wybrać opcję modyfikacji.

okno z widokiem na awans zawodowy który ma zostać modyfikowany

Modyfikować można datę uzyskania awansu a w przypadku nauczyciela bez stopnia, stopień awansu.

okno z widokiem na możliwość wyboru zmiany daty awansu z kalendarza

Po kliknięciu przycisku zapisz na dole strony pojawi się komunikat: operacja zakończona pomyślnie .

okno z widokiem na wprowadzone zmiany w awansie zawodowym