Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła Nauczyciele – Awans zawodowy – modyfikacja

Aby zmodyfikować Awans zawodowy nauczyciela należy kliknąć menu  znak ( przycisk menu), a następnie wybrać opcję MODYFIKACJI.

okno z widokiem na awans zawodowy który ma zostać modyfikowany

Modyfikować można datę uzyskania awansu a w przypadku nauczyciela bez stopnia, stopień awansu.

okno z widokiem na możliwość wyboru zmiany daty awansu z kalendarza

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ na dole strony pojawi się komunikat: “Operacja zakończona pomyślnie”.

okno z widokiem na wprowadzone zmiany w awansie zawodowym