Modyfikacja

SZKOŁA – Nauczyciel – awans zawodowy – modyfikacja

Aby zmodyfikować awans zawodowy nauczyciela należy kliknąć znak menu a następnie wybrać opcję modyfikacji.

Modyfikować można datę uzyskania awansu a w przypadku nauczyciela bez stopnia, stopień awansu.

Po kliknięciu przycisku na dole strony pojawi się komunikat: