Modyfikacja

Moduł: NAUCZYCIELE

Nieobecności – modyfikacja

Aby zmodyfikować Nieobecność nauczyciela należy wybrać danego nauczyciela z listy nauczycieli a następnie przejść do zakładki Zatrudnienie i na dole aplikacji w oknie kliknąć w wybierając opcję .

Modyfikacji nieobecności można dokonać również poprzez zakładkę wybierając listę wskazując odpowiednią osobę z listy a następnie klikając w wybierając opcję .

Po kliknięciu przycisku otworzy się okno, w którym można zmienić przyczynę nieobecności i daty tej nieobecności.

Poprawione dane należy zapisać używając przycisku

Zapisanie danych zakończy się komunikatem wyświetlanym na dole strony.