Modyfikacja

Szkoła – Nauczyciel-Tygodniowy wymiar zajęć/ Obowiązki – modyfikacja

Modyfikacja – Tygodniowy wymiar zajęć/ Obowiązki

Modyfikację wprowadzonego Tygodniowego wymiaru zajęć należy rozpocząć od wybrania odpowiedniej osoby z Listy Nauczycieli:

Następnie w zakładce ZATRUDNIENIE przejść do panelu danych Tygodniowy wymiar zajęć kliknąć menu i wybrać opcję MODYFIKUJ

Zostanie otworzone nowe okno umożliwiające zmianę tygodniowego wymiaru zajęć, godzin ponadwymiarowych lub zwiększonego wymiaru zajęć.

Modyfikacji podlegają pola:

 • Data rozpoczęcia
 • Data zakończenia
 • Tygodniowa liczba godzin pracy
 • Pensum
 • Godziny ponadwymiarowe
 • Zwiększony wymiar zajęć

W ukazanym wpisie należy dokonać potrzebnych zmian:

Po zmianie danych w formularzu należy go zapisać klikając przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-147.png  znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-148.png

Zmodyfikowany wpis zmieni swój zapis:

Po zmianie tygodniowego wymiaru zajęć należy również zmodyfikować Obowiązki wpisane dla danego nauczyciela.

Modyfikację wprowadzonego Obowiązku należy rozpocząć od wybrania w panelu danych Obowiązki z menu opcji MODYFIKUJ.

Modyfikacji podlegają pola:

 • Data rozpoczęcia
 • Data zakończenia
 • Typ obowiązku
 • Obowiązek
 • Miejsce pełnienia obowiązku
 • Rodzaj specyfiki oddziału
 • Typy szkoły dla oddziału (w szkołach, w których mogą być prowadzone oddziały o typie szkoły gimnazjum lub zasadnicza szkoła zawodowa)
 • Etap edukacyjny (w szkołach podstawowych i placówkach wychowania przedszkolnego)
 • Liczba godzin obowiązku

Po zmianie danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-147.png  znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-148.png

Komunikat „Niepoprawna liczba godzin obowiązków w okresie tygodniowego wymiaru zajęć” świadczy o niespójność danych między wykazanym tygodniowym wymiarem zajęć a dotychczas wprowadzonym obowiązkiem.

Należy ponownie kliknąć przycisk DODAJ i w nowo otwartym oknie uzupełnić brakujące kolejny obowiązek. Należy uzupełniać obowiązki tak długo, aż nie zostaną wykazane wszystkie godziny wprowadzone w tygodniowym wymiarze zajęć.

W polu obowiązki pojawią się dwa wpisy o obowiązkach:

Dane dotyczące Tygodniowego wymiaru zajęć oraz Obowiązki można również zmodyfikować bezpośrednio z modułu Nauczyciele po wybraniu w panelu bocznym zakładki Umowy

Wyświetli się lista umów wprowadzonych do systemu, należy wybrać odpowiedni wpis, który chcemy zmienić i przejść do zakładki Tygodniowy wymiar zajęć.

Następnie skorzystać z opcji MODYFIKUJ w menu .

Zostanie otworzone nowe okno umożliwiające zmianę tygodniowego wymiaru zajęć, godzin ponadwymiarowych lub zwiększonego wymiaru zajęć.

W ukazanym oknie należy dokonać potrzebnych zmian:

Po zmianie danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-147.png  znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-148.png .

Zmodyfikowany wpis zmieni swój zapis:

Po zmianie tygodniowego wymiaru zajęć należy również zmodyfikować Obowiązki wpisane dla danego nauczyciela.

Modyfikację wprowadzonego Obowiązku należy rozpocząć od wybrania w panelu danych Obowiązki wpisu, który chcemy zmienić, z dostępnego menu należy wybrać opcję MODYFIKUJ

W ukazanym oknie należy dokonać potrzebnych zmian:

Po zmianie danych należy je zapisać klikając w przycisk   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-147.png   znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-148.png

Zmodyfikowane dane zmienią swój zapis: