Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła – Nauczyciel

Tygodniowy wymiar zajęć/ Obowiązki – Modyfikacja

Modyfikację wprowadzonego Tygodniowego wymiaru zajęć należy rozpocząć od wybrania odpowiedniej osoby z Listy Nauczycieli:

Następnie w zakładce ZATRUDNIENIE wybrać odpowiednią umowę i przejść do panelu danych Tygodniowy wymiar zajęć

Następnie należy kliknąć znak menu i wybrać opcję MODYFIKUJ:

Zostanie otworzone nowe okno umożliwiające zmianę tygodniowego wymiaru zajęć, godzin ponadwymiarowych lub zwiększonego wymiaru zajęć.

Modyfikacji podlegają pola

 • Data rozpoczęcia,
 • Data zakończenia,
 • Tygodniowa liczba godzin pracy,
 • Pensum,
 • Godziny ponadwymiarowe,
 • Zwiększony wymiar zajęć.

Po zmianie danych w formularzu należy go zapisać klikając przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-147.png  znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-148.png .

Po zmianie tygodniowego wymiaru zajęć należy również zmodyfikować Obowiązki wpisane dla danego nauczyciela.

Modyfikację wprowadzonego Obowiązku należy rozpocząć od wybrania w panelu danych Obowiązki z menu i wybraniu opcji MODYFIKUJ.

Modyfikacji podlegają pola:

 • Data rozpoczęcia,
 • Data zakończenia,
 • Typ obowiązku,
 • Obowiązek,
 • Miejsce pełnienia obowiązku,
 • Rodzaj specyfiki oddziału,
 • Typy szkoły dla oddziału (w szkołach, w których mogą być prowadzone oddziały o typie szkoły gimnazjum lub zasadnicza szkoła zawodowa, ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych),
 • Etap edukacyjny (w szkołach podstawowych i placówkach wychowania przedszkolnego),
 • Liczba godzin obowiązku.

Po zmianie danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-147.png  znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-148.png .

Komunikat „Niepoprawna liczba godzin obowiązków w okresie tygodniowego wymiaru zajęć” świadczy o niespójność danych między wykazanym tygodniowym wymiarem zajęć a dotychczas wprowadzonym obowiązkiem.

Należy ponownie kliknąć przycisk i w nowo otwartym oknie uzupełnić brakujący kolejny obowiązek. Należy uzupełniać obowiązki tak długo, aż nie zostaną wykazane wszystkie godziny wprowadzone w tygodniowym wymiarze zajęć.

W polu obowiązki pojawią się dwa wpisy o obowiązkach:

Dane dotyczące Tygodniowego wymiaru zajęć oraz Obowiązki można również zmodyfikować bezpośrednio z modułu Nauczyciele po wybraniu w panelu bocznym zakładki Lista umów:

Wyświetli się lista umów wprowadzonych do systemu, należy wybrać odpowiedni wpis, który chcemy zmienić i przejść do zakładki Dane umowy nastepnie Tygodniowy wymiar zajęć, a następnie skorzystać z opcji MODYFIKUJ dostępnej po kliknięciu znaku menu , w którym wyświetli się nowe okno umożliwiające zmianę tygodniowego wymiaru zajęć, godzin ponadwymiarowych lub zwiększonego wymiaru zajęć.

Po zmianie danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-147.png  znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-148.png .

Zmodyfikowany wpis zmieni swój zapis:

Po zmianie tygodniowego wymiaru zajęć należy również zmodyfikować Obowiązki wpisane dla danego nauczyciela.

Modyfikację wprowadzonego Obowiązku należy rozpocząć od wybrania w panelu danych Obowiązki wpisu, który chcemy zmienić, z dostępnego menu należy wybrać opcję MODYFIKUJ:

W oknie modyfikacji należy dokonać potrzebnych zmian:

Po zmianie danych należy je zapisać klikając w przycisk   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-147.png   znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-148.png .

Zmodyfikowane dane zmienią swój zapis: