Data ostatniej aktualizacji: 10.06.2020

Uczniowie – Dane dziedzinowe – Dowożenie – Modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych należy przy wybranym wpisie wejść w MENUprzycisk menu    i wybrać opcję MODYFIKUJ.

Okno z widokiem na dane dziedzinowe wybranego ucznia z możliwością modyfikowania informacji o dowożeniu

Modyfikacji podlegają pola:

  • Data rozpoczęcia
  • Data zakończenia
  • Rodzaj dofinansowania dowożenia
  • Odległość od miejsca zamieszkania.

Widok formularza modyfikuj informacje o o dowożeniu z aktywnymi polami do zmiany

Poprawne zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: OPERACAJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE . Na stronie pojawi się poprawiony wpis.

Widok po zmianach informacji o dowożeniu w zakładce dane dziedzinowe u ucznia