Data ostatniej aktualizacji:02.12.2019

Uczniowie – Dane dziedzinowe – Uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły artystycznej – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych należy przy wybranym wpisie wejść w MENUprzycisk menu     i wybrać opcję  MODYFIKUJ .

Okno z widokiem na dane dziedzinowe wybranego ucznia z możliwością modyfikowania uzyskanego dyplomu ukończenia szkoły artystycznej

Modyfikacji podlegają jedynie opcje do zaznaczenia TAK lub NIE.

Widok formularza modyfikacyjnego wpis o uzyskaniu dyplomu szkoły artystycznej z możliwością zmiany statusu potwierdzenia uzyskania dyplomu

Wprowadzone zmiany należy zapisać używając przycisku  ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Widok zmodyfikowanego wpisu uzyskania dyplomu ukończenia szkoły artystycznej, w zakładce dane dziedzinowe ucznia