Data ostatniej aktualizacji: 29.07.2019

JST – OBOWIĄZEK NAUKI – MODYFIKACJA

Z funkcji modyfikacji należy skorzystać, gdy została błędnie wprowadzona informacja o sposobie spełniania lub niespełniania obowiązku nauki ucznia.

W tym celu należy kliknąć menu przycisk menu dostępne w prawym górnym rogu okna i wybrać modyfikuj.

Okno z widokiem możliwość modyfikacji zapisanego obowiązku nauki

Następnie otworzy się okno, w którym należy wybrać poprawną opcję.

Okno z widokiem na modyfikowany formularz obowiązku nauki

Po wybraniu odpowiedniej opcji należy kliknąć przycisk zapisz.

Na dole strony pojawi się komunikat: Widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie

W module obowiązek nauki zostaną naniesione zmiany.

Okno z widokiem na zapisane zmiany po modyfikacji obowiązku nauki