Data ostatniej aktualizacji: 29.07.2019

DANE ZBIORCZE

Zatrudnienie – Rozwiązanie stosunku pracy – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych dotyczących rozwiązania stosunku pracy, należy rozpocząć od wyboru roku kalendarzowego i okresu sprawozdawczego, który będzie poprawiany, a następnie kliknąć w przycisk .

Po kliknięciu przycisku , otworzy się formularz w którym należy poprawić wprowadzone dane, poprzez usunięcie danej pozycji za pomocą przycisku i ponowne wprowadzić we właściwej formie klikając przycisk , a po wprowadzeniu zatwierdzić zmiany dane przyciskiem .

Po zapisaniu danych pojawi się komunikat informujący o poprawnym zapisaniu danych .