Data ostatniej aktualizacji: 16.07.2019

Dane zbiorcze – Szkoła – Dożywianie uczniów – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych należy w pierwszym kroku w prawym górnym rogu okna wybrać rok szkolny, który będzie podlegał modyfikacji.

Następnie by rozpocząć modyfikację należy kliknąć w ikonę OŁÓWKA przy danych podlegających zmianie

okno dane zbiorcze inne zakładka dożywianie uczniów z zaznaczoną możliwością modyfikacji

W nowym oknie pojawią się dane, które należy modyfikować

formularz modyfikuj informacje o dożywianiu uczniów w październiku

Po zmianie danych w formularzu, należy je zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.