Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła Nauczyciele Zajęcia dodatkowe, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN – modyfikacja

W module Nauczyciele należy wybrać z Listy nauczycieli osobę, której zostaną modyfikowane dane Zajęć dodatkowych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN. Następnie należy wybrać zakładkę Zatrudnienie.

Aby rozpocząć modyfikację należy kliknąć w ikonę menu trzy kropki , a następnie z dostępnych opcji wybrać Modyfikuj. okno z widokiem zajęcia dodatkowe o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN i wybór opcji modyfikuj

Modyfikacji podlegają dane:

  • Rok szkolny
  • Rodzaj zajęć dodatkowych
  • Tygodniowa liczba godzin

okno z widokiem na formularz modyfikacji danych zajęć dodatkowych o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN

Po wprowadzeniu zmian w formularzu należy je zapisać klikając przycisk  zapisz .

Poprawnie zapisana zmiana zakończy się komunikatem:  operacja zakończona pomyślnie  .

Modyfikowane dane zostaną zapisane w panelu zajęć dodatkowych nauczyciela: okno z widokiem na zapisane dane w panelu zajęć dodatkowych nauczyciela