Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła – Moduł: NAUCZYCIELE

Zajęcia dodatkowe, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN – modyfikacja

W module Nauczyciele należy wybrać z Listy nauczycieli osobę, której zostaną modyfikowane dane Zajęć dodatkowych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN. Następnie należy wybrać zakładkę Zatrudnienie.

Aby rozpocząć modyfikację należy kliknąć w ikonę menu , a następnie z dostępnych opcji wybrać Modyfikuj.

Modyfikacji podlegają dane:

  • Rok szkolny
  • Rodzaj zajęć dodatkowych
  • Tygodniowa liczba godzin

Po wprowadzeniu zmian w formularzu należy je zapisać klikając przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-279.png .

Poprawnie zapisana zmiana zakończy się komunikatem:  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-281.png  .

Modyfikowane dane zostaną zapisane w panelu zajęć dodatkowych nauczyciela: