Modyfikacja

Data ostatniej aktualizacji: 29.07.2019

Dane zbiorcze – Szkoła – Wydatki – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych należy w pierwszym kroku w prawym górnym rogu okna wybrać rok kalendarzowy oraz kwartał.

W wierszu Rozdział można wpisać numer rozdziału, jaki będzie podlegał modyfikacji.

W pierwszym kroku przez dokonaniem modyfikacji należy kliknąć w wybrany rozdział.

Następnie należy kliknąć w przycisk znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.

W nowym oknie pojawią się dane, które należy modyfikować.

Modyfikacji można dokonać poprzez dodanie nowego Paragrafu lub poprzez usunięcie Paragrafu z Listy paragrafów w ramach rozdziału za pomocą przycisku .

Po zmianie danych w formularzu, należy je zapisać używając przycisku https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-154.png .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-155.png .