Data ostatniej aktualizacji: 01.04.2020

Dane zbiorcze – Szkoła – Wydatki – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych należy w pierwszym kroku w prawym górnym rogu okna wybrać rok kalendarzowy oraz kwartał.

Następnie należy rozwinąć podlegający modyfikacji rozdział za pomocą strzałki znajdującej się po prawej stronie wiersza.

Następnie należy kliknąć w przycisk MODYFIKUJ znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.

W nowym oknie pojawią się dane, które należy modyfikować.

Modyfikacji można dokonać poprzez dodanie nowego Paragrafu lub poprzez usunięcie Paragrafu z Listy paragrafów w ramach rozdziału za pomocą przycisku X.

Po zmianie danych w formularzu, należy je zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Grupa paragrafów – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych należy w pierwszym kroku w prawym górnym rogu okna wybrać rok kalendarzowy oraz kwartał.

Następnie należy rozwinąć podlegający modyfikacji rozdział za pomocą strzałki znajdującej się po prawej stronie wiersza.

Następnie należy kliknąć w ikonę OŁÓWKA znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

W nowym oknie pojawią się dane, które należy modyfikować.

Modyfikacji można dokonać poprzez dodanie nowego Paragrafu lub poprzez usunięcie Paragrafu z Listy paragrafów w ramach rozdziału za pomocą przycisku X.

Po zmianie danych w formularzu, należy je zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.