Data ostatniej aktualizacji: 26.09.2019

Dane zbiorcze – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych należy w pierwszym kroku w prawym górnym rogu okna wybrać rok szkolny, który będzie podlegał modyfikacji.

Następnie by rozpocząć modyfikację należy kliknąć w przycisk menu przy danych podlegających zmianie i z listy przycisk modyfikuj .

okno dane zbiorcze inne zakładka pomoc psychologiczno-pedagogiczna z zaznaczoną możliwością modyfikacji

Modyfikacji polegają wiersze:

  • Klasa,
  • Forma zajęć psychologiczno-pedagogicznych,
  • Liczba uczniów

oraz od roku 2018/2019 pole:

  • Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

W nowym oknie pojawią się dane, które należy modyfikować.

formularz modyfikuj dane o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Po zmianie danych w formularzu, należy je zapisać używając przycisku przycisk zapisz .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  komunikat operacja zakończona pomyślnie .

Zmodyfikowany wpis pojawi się na liście:

okno dane zbiorcze inne zakładka pomoc psychologiczno-pedagogiczna po modyfikacji danych