Data ostatniej aktualizacji: 20.06.2019

DANE ZBIORCZE – INNE – WYDAWANIE POSIŁKÓW – MODYFIKACJA

Aby dokonać modyfikacji wcześniej wprowadzonych danych należy przy wybranym wpisie wejść w menu i wybrać opcję MODYFIKUJ.

Modyfikacji podlegają pola:

  • Rodzaj posiłku
  • Średnia dzienna liczba wydawanych posiłków w październiku

Po zmianie danych należy zapisać klikając w przycisk .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat .

Zmodyfikowane dane pojawią się w oknie danych zbiorczych.