Data ostatniej aktualizacji: 20.06.2019

DANE ZBIORCZE – INNE – WYDAWANIE POSIŁKÓW – MODYFIKACJA

Aby dokonać modyfikacji wcześniej wprowadzonych danych należy przy wybranym wpisie wejść w menu przycisk menu i wybrać opcję MODYFIKUJ.

okno dane zbiorcze inne zakładka wydawanie posiłków z zaznaczonym przyciskiem modyfikuj

Modyfikacji podlegają pola:

  • Rodzaj posiłku
  • Średnia dzienna liczba wydawanych posiłków w październiku

formularz modyfikuj dane o wydawanych posiłkach w październiku

Po zmianie danych należy zapisać klikając w przycisk ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Zmodyfikowane dane pojawią się w oknie danych zbiorczych.

okno dane zbiorcze inne zakładka wydawanie posiłków po modyfikacji danych