Data ostatniej aktualizacji: 26.09.2019

DANE ZBIORCZE – INNE – WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – MODYFIKACJA

W celu modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych dotyczących uczniów, którzy uczęszczali na zacięcia wychowania do życia w rodzinie, należy w zakładce przy wybranym spisie kliknąć wybrać opcję modyfikuj .

Modyfikacji podlegają pola:

  • Klasa

oraz pola dostępne do roku 2019/2020

  • Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach
  • W tym liczba dziewcząt

Po zmianie danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat .

Zmienione dane będą widoczne w oknie danych zbiorczych w module wychowanie do życia w rodzinie.