Data ostatniej aktualizacji: 20.05.2019

Dane zbiorcze – JST – Pomoc Materialna – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych należy w pierwszym kroku w prawym górnym rogu okna wybrać rok szkolny, który będzie podlegał modyfikacji.

Następnie by rozpocząć modyfikację należy kliknąć w przy danych podlegających zmianie i z listy .

Modyfikacji polegają wiersze:

– Forma pomocy,

– Typ szkoły,

– Liczba uczniów.

W nowym oknie pojawią się dane, które należy modyfikować.

Po zmianie danych w formularzu, należy je zapisać używając przycisku https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-154.png .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-155.png .

Dane widoczne po zapisanej modyfikacji: