Data ostatniej aktualizacji: 20.05.2019

Dane zbiorcze – JST – Pomoc Materialna – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych należy w pierwszym kroku w prawym górnym rogu okna wybrać rok szkolny, który będzie podlegał modyfikacji.

Następnie by rozpocząć modyfikację należy kliknąć w przycisk menu przy danych podlegających zmianie i z listy modyfikuj .

okno z widokiem na pomoc materialną z oznaczoną w prawym górnym rogu funkcja modyfikuj

Modyfikacji polegają wiersze:

– Forma pomocy,

– Typ szkoły,

– Liczba uczniów.

W nowym oknie pojawią się dane, które należy modyfikować.

okno z widokiem na modyfikację pomocy materialnej JST

Po zmianie danych w formularzu, należy je zapisać używając przycisku zapisz .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie .

Dane widoczne po zapisanej modyfikacji:

okno z widokiem na zakładkę pomoc materialną z zapisanymi danymi po modyfikacji