Data ostatniej aktualizacji: 14.10.2019

Finanse – Pracownicy – modyfikacja

Modyfikację wprowadzonych danych należy rozpocząć od wybrania okresu sprawozdawczego, który będzie zmieniany,

a następnie kliknięcia przycisku modyfikacji .

okno z widokiem na zakładkę pracownicy z oznaczonym w prawym górnym rogu rokiem kalendarzowym i znakiem modyfikacji

Zmiana wprowadzonej w formularzu wartości.

okno z widokiem na modyfikację wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą.

Wypełniony formularz należy zapisać za pomocą przycisku zapisz .

A następnie pojawi się informacja o jego pomyślnym zapisaniu.

widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie