Data ostatniej aktualizacji: 14.10.2019

Finanse – Pracownicy – modyfikacja

Modyfikację wprowadzonych danych należy rozpocząć od wybrania okresu sprawozdawczego, który będzie zmieniany,

a następnie kliknięcia ikonę OŁÓWKA.

okno z widokiem na zakładkę pracownicy z oznaczonym w prawym górnym rogu rokiem kalendarzowym i znakiem modyfikacji

Zmiana wprowadzonej w formularzu wartości.

okno z widokiem na modyfikację wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą.

Wypełniony formularz należy zapisać za pomocą przycisku ZAPISZ.

A następnie pojawi się informacja o jego pomyślnym zapisaniu: Operacja zakończona pomyślnie.