Data ostatniej aktualizacji: 14.10.2019

DANE ZBIORCZE

Finanse – Pracownicy – modyfikacja

Modyfikację wprowadzonych danych należy rozpocząć od wybrania okresu sprawozdawczego, który będzie zmieniany,

a następnie kliknięcia przycisku .

Zmiana wprowadzonej w formularzu wartości.

Wypełniony formularz należy zapisać za pomocą przycisku .

A następnie pojawi się informacja o jego pomyślnym zapisaniu.