Data ostatniej aktualizacji: 29.04.2019

DANE ZBIORCZE

Dane o działalności placówki oświatowo-wychowawczej – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych w Danych o działalności placówki oświatowo-wychowawczej należy wejść w zakładkę Dane zbiorcze, Dane o działalności i wskazać placówkę, której dane mają być zmienione.

Po wybraniu placówki w pierwszej kolejności należy wskazać rok szkolny, który będzie modyfikowany, a następnie kliknąć w przycisk menu i wybrać przycisk MODYFIKUJ.

widok okna dane o działalności placówki oświatowo-wychowawczej z zaznaczoną możliwością wyboru roku szkolnego i wybranej opcji modyfikuj

Po kliknięciu MODYFIKUJ pojawi się okno w którym, należy wprowadzić dane, które mają ulec zmianie.

widok formularza modyfikuj dane o działalności placówki oświatowo-wychowawczej

Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ

Po zapisaniu danych w formularzu pojawi się komunikat informujący o pomyślnym zapisaniu danych: Operacja zakończona pomyślnie

widok okna po modyfikacji danych o działalności placówki oświatowo-wychowawczych