Data ostatniej aktualizacji: 29.04.2019

DANE ZBIORCZE

Dane o działalności placówki oświatowo-wychowawczej – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych w Danych o działalności placówki oświatowo-wychowawczej należy wejść w zakładkę i wskazać placówkę, której dane mają być zmianione.

Po wybraniu placówki w pierwszej kolejności należy wskazać rok szkolny, który będzie modyfikowany, a następnie kliknąć w i wybrać przycisk .

Po kliknięciu pojawi się okno w którym, należy wprowadzić dane, które mają ulec zmianie.

Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem

Po zapisaniu danych w formularzu pojawi się komunikat informujący o pomyślnym zapisaniu danych