Data ostatniej aktualizacji: 14.10.2019

Dane zbiorcze

Dane o działalności – Placówki kształcenia i doskonalenia – pozaszkolne formy kształcenia – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych, należy przy wybranym wpisie użyć „strzałki”

rozwinie się formularz z poglądem wprowadzonych danych.

W dolnej części formularza należy wybrać funkcje MODYFIKUJ:

Modyfikacji podlegają pola:

  • Forma kształcenia
  • Rodzaje form kształcenia
  • Liczba form kształcenia
  • Liczba uczestników
  • Liczba uczestników kobiet
  • Liczba uczestników, którzy ukończyli poszczególne formy kształcenia
  • Liczba uczestników kobiet, które ukończyły poszczególne formy kształcenia

Po zmianie danych w formularzu należy go zapisać klikając przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-147.png  znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-148.png

Zmodyfikowany wpis zmieni swój zapis: