Data ostatniej aktualizacji: 29.04.2019

Dane zbiorcze – Dane o działalności – Praktyczna nauka zawodu – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych należy w pierwszym kroku w prawym górnym rogu okna wybrać rok szkolny, który będzie podlegał modyfikacji.

Następnie by rozpocząć modyfikację należy kliknąć w przycisk menu przy danych podlegających zmianie i z listy MODYFIKUJ.

widok okna dane o działalności praktyczna nauka zawodu z zaznaczoną możliwością modyfikacji

Modyfikacji polegają wiersze:

– Zawód,

– Liczba uczestników.

W nowym oknie pojawią się dane, które należy modyfikować.

widok formularza modyfikuj dane o praktycznej nauce zawodu

Po zmianie danych w formularzu, należy je zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Dane widoczne po zapisanej modyfikacji:

widok okna dane o działalności praktyczna nauka zawodu po modyfikacji danych