Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2020

Uczniowie – Dane dziedzinowe – Zajęcia dodatkowe – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych należy przy wybranym wpisie wejść w menu    przycisk menu    i wybrać opcję    przycisk modyfikuj  .

Okno z widokiem na zakładkę dane dziedzinowe u wybranego ucznia i możliwość modyfikowania zajęć dodatkowych

Widok formularza modyfikuj zajęcia dodatkowe z aktywnymi polami do zmiany

Modyfikacji podlegają pola takie, jak: TYP ZAJĘĆ oraz RODZAJ ZAJĘĆ.

Widok na formularz modyfikuj zajęcia dodatkowe z możliwością zmiany: typu zajęć i rodzaju zajęć

Wprowadzone zmiany należy zapisać używając przycisku   zapisz  .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat Widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie

Widok po zmianach w zakładce zajęcia dodatkowe ,w danych dziedzinowych wybranego ucznia