Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2019

Moduł: NAUCZYCIELE

Zatrudnienie – modyfikacja

Modyfikacji danych dotyczących zatrudnienia nauczyciela można wykonać na dwa sposoby.

1. Aby zmodyfikować dane dotyczące zatrudnienia nauczyciela w module Lista nauczycieli należy z listy wybrać osobę, której dane mają zostać poprawione. Następnie należy wybrać zakładkę Zatrudnienie.

W celu dokonania modyfikacji należy kliknąć w przycisk menu , a następnie wybrać opcję Modyfikuj.

 

Po wyborze opcji Modyfikuj pojawi się okno, w którym należy dokonać zmiany.

Możliwa jest modyfikacja podstawy prawnej zatrudnienia jeśli nie zostały zarejestrowane dane do tej umowy takie jak: tygodniowy wymiar zajęć, obowiązki itp. W przeciwnym wypadku pojawi się komunikat ostrzegający o ich usunięciu.

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć w przycisk .

Poprawnie zapisana zmiana zakończy się komunikatem: .

2. Innym sposobem zmodyfikowania danych w zatrudnieniu jest skorzystanie z Panelu bocznego tzn. wybrać moduł Nauczyciele – zakładka Lista umów.

Aby modyfikować dane w zatrudnieniu należy na liście kliknąć w wybraną umowę.

W kolejnym kroku należy w prawym górnym rogu okna kliknąć w przycisk edycji .

Po wyborze opcji modyfikacji pojawi się nowe okno, w którym należy wprowadzić zmiany.

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć w przycisk .

Poprawnie zapisana zmiana zakończy się komunikatem: .