Modyfikacja

Moduł: NAUCZYCIELE

Zatrudnienie – modyfikacja

Modyfikacji zatrudnienia nauczyciela można wykonać na dwa sposoby.

1. Aby zmodyfikować Zatrudnienie nauczycielowi w module Nauczyciele należy z listy wybrać osobę, której dodajemy umowę. Następnie należy wybrać zakładkę Zatrudnienie.

W celu dokonania modyfikacji należy kliknąć w przycisk , a następnie wybrać opcję Modyfikuj.

Po wyborze opcji Modyfikuj pojawi się nowe okno, w którym należy modyfikować umowę.

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć w przycisk .

Poprawnie zapisana zmiana zakończy się komunikatem: .

2. Aby modyfikować Zatrudnienie drugim sposobem należy z Panelu bocznego wybrać moduł Nauczyciele – zakładka Umowy.

Aby modyfikować zatrudnienie należy na liście kliknąć w wybraną umowę.

W kolejnym kroku należy w prawym górnym rogu okna kliknąć w przycisk .

Po wyborze opcji modyfikacji pojawi się nowe okno, w którym należy wprowadzić zmiany w umowie.

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć w przycisk .

Poprawnie zapisana zmiana zakończy się komunikatem: .