Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2019

Szkoła Nauczyciele Zatrudnienie – modyfikacja

Modyfikacji danych dotyczących zatrudnienia nauczyciela można wykonać na dwa sposoby.

1. Aby zmodyfikować dane dotyczące zatrudnienia nauczyciela w module Lista nauczycieli należy z listy wybrać osobę, której dane mają zostać poprawione. Następnie należy wybrać zakładkę ZATRUDNIENIE.

okno z widokiem po wejściu w zakładkę zatrudnienie i wskazaniu nauczyciela w celu poprawienia umowy

W celu dokonania modyfikacji należy kliknąć w przycisk menu ( znak przycisk menu), a następnie wybrać opcję MODYFIKUJ.

okno z widokiem na wybraną umowę nauczyciela do modyfikacji

Po wyborze opcji Modyfikuj pojawi się okno, w którym należy dokonać zmiany.

okno z widokiem na modyfikację daty umowy

Możliwa jest modyfikacja podstawy prawnej zatrudnienia jeśli nie zostały zarejestrowane dane do tej umowy takie jak: tygodniowy wymiar zajęć, obowiązki itp. W przeciwnym wypadku pojawi się komunikat ostrzegający o ich usunięciu.

okno z wdokiem na komunikat ostrzegawczy obowiązki tygodniowy wymiar zajęć ogólny staż pracy staż pedagogiczny przypisane do zmienianej umowy zostaną wykasowane

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć w przycisk ZAPISZ.

Poprawnie zapisana zmiana zakończy się komunikatem: “Operacja zakończona pomyślnie”.

2. Innym sposobem zmodyfikowania danych w zatrudnieniu jest skorzystanie z Panelu bocznego tzn. wybrać moduł NAUCZYCIELE – zakładka Lista umów.

okno z widokiem na modyfikację umowy z panelu bocznego po wejściu w moduł nauczyciele i zakładkę lista umów

Aby modyfikować dane w zatrudnieniu należy na liście kliknąć w wybraną umowę.

W kolejnym kroku należy w prawym górnym rogu okna kliknąć w przycisk EDYCJI, znak (“OŁÓWEK”).

okno z widokiem na formularz danych do modyfikacji

Po wyborze opcji modyfikacji pojawi się nowe okno, w którym należy wprowadzić zmiany.

okno z widokiem na formularz w celu wprowadzenia zmian

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć w przycisk ZAPISZ.

Poprawnie zapisana zmiana zakończy się komunikatem: “Operacja zakończona pomyślnie”.