Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2020

Uczniowie – Dane dziedzinowe – Pomoc materialna – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych należy przy wybranym wpisie wejść w menu    przycisk menu    i wybrać opcję    modyfikuj  .

Widok na zakładkę dane dziedzinowe, pomoc materialna i możliwość jej modyfikacji z menu

Modyfikacji podlega jedynie pole Forma pomocy materialnej.

Widok na formularz modyfikacji zapisanej pomocy materialnej z możliwością zmiany formy pomocy materialnej

Wprowadzone zmiany należy zapisać używając przycisku   przycisk zapisz  .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat    Widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie  .

Widok po wprowadzeniu modyfikacji we wpisie pomocy materialnej, w zakładce dane dziedzinowe ucznia