Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2019

DANE ZBIORCZE

Finanse – Wydatki i dotacje – modyfikacja

Wydatki i dotacje na placówki prowadzone przez organy prowadzące inne niż JST/Minister

Aby dokonać modyfikacji danych dotyczących Wydatków i dotacji należy rozpocząć od wyboru roku szkolnego oraz okresu sprawozdawczego, który będzie modyfikowany, a następnie przy odpowiednim sprawozdaniu kliknąć w i wybrać opcje .

Następnie należy wprowadzić dane, które mają zostać poprawione i zatwierdzić dane klikając w przycisk .

Po zapisaniu formularza pojawi się komunikat .

Zmodyfikowane dane pojawią się w formularzu głównym.