Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2019

Dane zbiorcze

Zatrudnienie – Wymiar zatrudnienia – pracownicy niebędący nauczycielami – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych należy w pierwszym kroku w prawym górnym rogu okna wybrać rok kalendarzowy oraz kwartał. Następnie by rozpocząć modyfikację należy wybrać przycisk OŁÓWKA.

nowym oknie pojawią się dane, które należy modyfikować.

Po zmianie danych w formularzu, należy je zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Dane widoczne po zapisanej modyfikacji: