Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2019

Dane zbiorcze

Zatrudnienie – Wymiar zatrudnienia – pracownicy niebędący nauczycielami – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych należy w pierwszym kroku w prawym górnym rogu okna wybrać rok kalendarzowy oraz kwartał. Następnie by rozpocząć modyfikację należy wybrać przycisk ołówka .

nowym oknie pojawią się dane, które należy modyfikować.

Po zmianie danych w formularzu, należy je zapisać używając przycisku https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-154.png .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-155.png .

Dane widoczne po zapisanej modyfikacji: