Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2019

DANE ZBIORCZE

Dane o działalności – Czas pracy – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych w Czas pracy placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych, należy wejść w Dane zbiorcze i Dane o działalności a następnie z okna głównego rozwinąć listę za pomocą przycisk strzałka i wybrać Czas pracy placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych.

Po wybraniu zakładki dotyczącej czasu pracy należy wybrać rok szkolny a następnie ikonę ołówek.

widok okna dane o działalności czas pracy placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych

Po kliknięciu w opcję modyfikuj należy zmienić dane wprowadzone w kolumnach.

widok formularza modyfikuj informacje o czasie pracy w placówkach wychowania przedszkolnego lub oddziałach przedszkolnych

Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Po zapisaniu danych pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie