Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2019

DANE ZBIORCZE

Dane o działalności – Czas pracy – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych w Czas pracy placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych, należy wejść w moduł dane zbiorcze i moduł dane o działalności a następnie z okna głównego rozwinąć listę za pomocą przycisk strzałka i wybrać Czas pracy placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych. Po wybraniu zakładki dotyczącej czasu pracy należy wybrać rok szkolny a następnie ikonkę przycisk ołówek .

widok okna dane o działalności czas pracy placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych

Po kliknięciu w opcję modyfikuj należy zmienić dane wprowadzone w kolumnach.

widok formularza modyfikuj informacje o czasie pracy w placówkach wychowania przedszkolnego lub oddziałach przedszkolnych

Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem przycisk zapisz . Po zapisaniu danych pojawi się komunikat:

widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie