Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2019

DANE ZBIORCZE

Dane o działalności Liczba miejsc w placówce – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych Liczby miejsc w placówce należy przy wprowadzonym wpisie wybrać motyw ołówka  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-219.png  . Automatycznie otworzy się okno, w którym można nanieść poprawki.

Modyfikacji podlegają pola Liczba miejsc, a w placówkach SOW, SOSW, ORW, MOW, MOS Liczba miejsc przeznaczonych na tymczasowe umieszczenie nieletnich.

Po zmianie danych w formularzu, należy go zapisać klikając przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-147.png znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat:  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-148.png

Zmienione dane pojawią się w oknie Dane zbiorcze dotyczące działalności podmiotów – Liczba miejsc w placówce: