Data ostatniej aktualizacji: 16.07.2019

Koszty wynagrodzeń pracowników – modyfikacja

W pierwszym kroku z Panelu bocznego wybieramy z modułu Dane zbiorcze – Finanse.

okno dane zbiorcze finanse zakładka koszty wynagrodzeń

W prawym górnym roku należy wybrać rok kalendarzowy, w którym będą modyfikowane dane.

okno dane zbiorcze finanse zakładka koszty wynagrodzeń z możliwością wyboru roku

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych należy przy wybranym wpisie wejść w menu   przycisk menu   i wybrać opcję   przycisk modyfikuj  .

Modyfikacji podlegają pola:

  • Koszty wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami bez pochodnych pracodawcy,
  • Koszty wynagrodzeń osób wykonujących zadania nauczyciela na podstawie umów cywilnoprawnych.

W ukazanym wpisie należy dokonać potrzebnych zmian:

formularz modyfikuj koszty wynagrodzeń pracowników

Po zmianie danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk    przycisk zapisz    znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat   komunikat operacja zakończona pomyślnie  .

Zmodyfikowany wpis zmieni swój zapis:

okno dane zbiorcze finanse zakładka koszty wynagrodzeń po modyfikacji danych