Data ostatniej aktualizacji: 22.06.2021

Koszty wynagrodzeń pracowników – modyfikacja

W pierwszym kroku z Panelu bocznego wybieramy z modułu Dane zbiorcze – Finanse.

okno dane zbiorcze finanse zakładka koszty wynagrodzeń

W prawym górnym roku należy wybrać rok kalendarzowy, w którym będą modyfikowane dane.

okno dane zbiorcze finanse zakładka koszty wynagrodzeń z możliwością wyboru roku

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych należy przy wybranym wpisie wejść w przycisk menu  ( znak przycisk menu )  i wybrać opcję MODYFIKUJ.

okno dane zbiorcze finanse zakładka koszty wynagrodzeń z oznaczoną opcji modyfikacji

W podmiotach prowadzonych przez JST i Ministrów modyfikacji podlegają pola:

  • Koszty wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami bez pochodnych pracodawcy,
  • Koszty wynagrodzeń osób wykonujących zadania nauczyciela na podstawie umów cywilnoprawnych.

W placówkach prowadzonych przez podmioty inne niż JST/Ministrowie:

  • Koszty wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami bez pochodnych pracodawcy,

W ukazanym wpisie należy dokonać potrzebnych zmian:

formularz modyfikuj koszty wynagrodzeń pracowników

Po zmianie danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk ZAPISZ  znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Zmodyfikowany wpis zmieni swój zapis:

okno dane zbiorcze finanse zakładka koszty wynagrodzeń po modyfikacji danych