Data ostatniej aktualizacji: 03.04.2019

Wynagrodzenia na stanowiskach pedagogicznych – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych dotyczących Wynagrodzenia na stanowiskach pedagogicznych należy w pierwszej kolejności sprawdzić czy modyfikowane dane dotyczą właściwego roku kalendarzowego, a następnie kliknąć w przycisk menu przy odpowiednim sprawozdaniu, które ma zostać poprawione, wybierając opcję MODYFIKUJ i poprawić wartość w polu tabeli.

okno z widokiem na wynagrodzenia w danych zbiorczych z oznaczoną z prawej strony funkcją modyfikacji

okno z widokiem na formularz modyfikuj wynagrodzenie na stanowiskach pedagogicznych

Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

okno z widokiem na dane po wprowadzeniu zmian w wynagrodzeniu na stanowiskach pedagogicznych

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.