Data ostatniej aktualizacji: 03.04.2019

Dane zbiorcze

Finanse – Wynagrodzenia

Wynagrodzenia na stanowiskach pedagogicznych – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych dotyczących Wynagrodzenia na stanowiskach pedagogicznych należy w pierwszej kolejności sprawdzić czy modyfikowane dane dotyczą właściwego roku kalendarzowego, a następnie kliknąć w przy odpowiednim sprawozdaniu, które ma zostać poprawione, wybierając opcję i poprawić wartość w polu tabeli.

Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  .