Data ostatniej aktualizacji: 04.02.2019

DANE ZBIORCZE

INNE – Zakres dostosowania szkoły/placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych dotyczących Zakresu dostosowania szkoły/placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych należy w module Dane zbiorcze, zakładka zakładka inne   przy wpisie zakresu dostosowania wybrać opcję modyfikacji  przycisk ołówek    .

widok okna dane zbiorcze inne zakładka zakres dostosowania z zaznaczoną możliwością modyfikacji

Modyfikacji podlega pole zakresu dostosowania.

widok formularza modyfikuj informację o zakresie dostosowania szkoły/placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych

Po zmianie danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk   przycisk zapisz   znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat   widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie   .

Zmodyfikowany wpis zmieni swój zapis:

widok formularza zakres dostosowania szkoły/placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych z zaznaczoną zmodyfikowaną daną