Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła – Uczeń – dane adresowe – modyfikacja

Modyfikacja danych adresowych

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia należy wybrać z menu bocznego, moduł Uczniowie, a z Listy Uczniów konkretną osobę. Następnie należy wejść w Dane identyfikacyjne i w obszarze Dane adresowe poprawić wprowadzone informacje za pomocą przycisku edycji „ołówka” .

Pojawi się dodatkowe okno Modyfikuj adres.

Proszę wybrać po kolei pola, w których należy dokonać zmian.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia mieszkającego w kraju, z rozwijalnych list należy wybrać aktualne:

 • Województwo
 • Powiat
 • Gminę
 • Miejscowość:
  • Województwo
  • Powiat
  • Gmina
  • Miejscowość

W przypadku uczniów, którzy mieszkają za granicą należy wybrać Państwo i ręcznie wpisać miasto, w którym mieszka uczeń.

Po wprowadzeniu wymaganych danych należy zapisać formularz używając przycisku Zapisz znajdującego się w prawym dolnym rogu aplikacji.

Prawidłowe zapisanie danych skutkuje pojawieniem się informacji u dołu strony: „Operacja zakończona pomyślnie”.