Data ostatniej aktualizacji: 26.09.2019

DANE ZBIORCZE – Poradnia

ORZECZENIA O BRAKU POTRZEBY – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji danych dotyczących orzeczenia o braku potrzeby, należy wybrać rok szkolny a następnie z listy daną pozycje, która ma zostać poprawiona i kliknąć w , a następnie wybrać opcję MODYFIKUJ.

Wyświetli się formularz wprowadzonych orzeczeń.

Modyfikacji podlegają wszystkie pola.

Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Następnie pojawi się komunikat