Data ostatniej aktualizacji: 26.09.2019

DANE ZBIORCZE – Poradnia

ORZECZENIA O BRAKU POTRZEBY – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji danych dotyczących orzeczenia o braku potrzeby, należy wybrać rok szkolny a następnie z listy daną pozycje, która ma zostać poprawiona i kliknąć w przycisk menu , a następnie wybrać opcję MODYFIKUJ.

okno modułu dane zbiorcze dane o działalności poradni z zakładki orzeczenia o braku potrzeby z zaznaczoną możliwością modyfikacji

Wyświetli się formularz wprowadzonych orzeczeń.

formularz modyfikuj informację o orzeczeniach o braku potrzeby

Modyfikacji podlegają wszystkie pola.

Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ

Następnie pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie