Data ostatniej aktualizacji: 04.02.2019

PORADNIE – DANE ZBIORCZE

KORZYSTAJĄCY I POMOCE – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych należy przy wybranym wpisie wejść w menu  przycisk menu  i wybrać opcję MODYFIKUJ.

okno zakładki korzystający i pomocy z zaznaczoną możliwością modyfikacji

Modyfikacji podlegają pola:

  • Typ pomocy
  • Grupa korzystających
  • Forma pomocy
  • Liczba korzystających
  • Liczba form pomocy

Poprawne zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: Operacja zakończona pomyślnie.

okno zakładki korzystający i pomoce z zaznaczonym fragmentem po modyfikacji