Data ostatniej aktualizacji: 12.03.2020

Moduł: DANE ZBIORCZE

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA – modyfikacja

Wprowadzenie modyfikacji danych o pomocy psychologiczno-pedagogicznej rozpoczyna się po kliknięciu Dane o działalności. Z listy danych zbiorczych wyświetli się okno Dane zbiorcze dotyczące działalności podmiotów, w którym należy wybrać Poradnie.

okno dane o działalności z wybraną zakładką poradnie

Następnie należy wybrać POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA.

okno zakładki pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Żeby wprowadzić modyfikację danych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej, należy wybrać rok szkolny, następnie kliknąć MODYFIKUJ.

okno zakładki pomoc psychologiczno-pedagogiczna z zaznaczonym przyciskiem modyfikuj

Wyświetli się formularz wprowadzonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w poradni.

formularz modyfikuj liczbę pomocy psychologiczno-pedagogicznych w poradni

Modyfikacji podlegają wszystkie pola.

Po zatwierdzeniu zmian przyciskiem ZAPISZ pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie