Data ostatniej aktualizacji: 12.03.2020

Moduł: DANE ZBIORCZE

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA – modyfikacja

Wprowadzenie modyfikacji danych o pomocy psychologiczno-pedagogicznej rozpoczyna się po kliknięciu Dane o działalności. Z listy danych zbiorczych wyświetli się okno „Dane zbiorcze dotyczące działalności podmiotów”, w którym należy wybrać Poradnie.

Następnie należy wybrać POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA.

Żeby wprowadzić modyfikację danych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej, należy wybrać rok szkolny, następnie kliknąć MODYFIKUJ.

Wyświetli się formularz wprowadzonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w poradni.

Modyfikacji podlegają wszystkie pola.

Po zatwierdzeniu zmian przyciskiem pojawi się komunikat