Data ostatniej aktualizacji: 28.10.2019

Szkoła Nauczyciele – Planowany awans zawodowy – modyfikacja

Aby zmodyfikować Planowany awans zawodowy nauczyciela należy kliknąć znak  ołówek przy wprowadzonych danych. okno z widokiem na wybrany planowany awans zawodowy który ma zostać zmodyfikowany

Modyfikacji podlegają pola:

  • Data rozpoczęcia stażu
  • Złożenie wniosku o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w terminie do:

okno z widokiem na pola planowanego awansu zwodowego które mają zotać zmodyfikowane

Po zmianie danych w formularzu należy go zapisać klikając przycisk   zapisz   znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat   operacja zakończona pomyślnie .

Zmienione dane zaczytają się w systemie:

okno z widokiem na zmienione dane dotyczące planowanego awansu zawodowego