Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła – Nauczyciele Wynagrodzenie – modyfikacja

Aby zmodyfikować Wynagrodzenie nauczyciela należy wybrać danego nauczyciela z Listy nauczycieli, a następnie przejść do zakładki WYNAGRODZENIE

okno z widokiem na wybranego nauczyciela z listy nauczycieli w celu dokonania modyfikacji wynagrodzenia

Przy wybranym sprawozdaniu należy kliknąć strzałkę:

okno z widokiem na wybrane sprawozdanie do modyfikacji

Rozwinie się lista wprowadzonych danych:

okno z widokiem na listę składników wybranego sprawozdania wynagrodzenia

Następnie w dolnym prawym rogu formularza należy wybrać opcję MODYFIKUJ, automatycznie otworzy się okno modyfikacji sprawozdania.

okno z widokiem na formularz umożliwiający modyfikaję składników wynagrodzenia

Modyfikacji podlegają pola:

  • Typ sprawozdania
  • Składnik wynagrodzenia
  • Sumaryczna kwota wynagrodzenia

Można też dodać do listy brakujący składnik wynagrodzenia.

okno z widokiem na możliwość dodania brakującego składnika wynagrodzenia

Po wprowadzeniu zmian w formularzu należy je zapisać klikając przycisk   zapisz  .

Poprawnie zapisana zmiana zakończy się komunikatem:   operacja zakończona pomyślnie   .

Modyfikowane dane zostaną zapisane w panelu wynagrodzenia nauczyciela.

okno z widokiem za zapisany składnik wynagrodzenia