Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

SZKOŁA – Nauczyciel – Wynagrodzenie – modyfikacja

Aby zmodyfikować Wynagrodzenie nauczyciela należy wybrać danego nauczyciela z Listy nauczycieli, a następnie przejść do zakładki WYNAGRODZENIE

Przy wybranym sprawozdaniu należy kliknąć strzałkę:

Rozwinie się lista wprowadzonych danych:

Następnie w dolnym prawym rogu formularza należy wybrać opcję MODYFIKUJ, automatycznie otworzy się okno modyfikacji sprawozdania.

Modyfikacji podlegają pola:

  • Typ sprawozdania
  • Składnik wynagrodzenia
  • Sumaryczna kwota wynagrodzenia

Można też dodać do listy brakujący składnik wynagrodzenia.

Po wprowadzeniu zmian w formularzu należy je zapisać klikając przycisk   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-279.png  .

Poprawnie zapisana zmiana zakończy się komunikatem:   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-281.png   .

Modyfikowane dane zostaną zapisane w panelu wynagrodzenia nauczyciela.