Data ostatniej aktualizacji: 21.01.2019

DANE ZBIORCZE – Komputery – modyfikacja

Przeznaczenie komputerów

Modyfikację wprowadzonych danych należy zacząć od wybrania roku, a następnie kliknięcia przycisku OŁÓWKA.

okno dane zbiorcze komputery przeznaczenie komputerów z zaznaczoną możliwością modyfikacji

formularz modyfikuj przeznaczenie komputerów

Po wprowadzeniu danych w formularzu należy kliknąć przycisk ZAPISZ. Zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: Operacja zakończona pomyślnie.

  • Technologia łączy internetowych

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych należy kliknąć w przycisk menu przy pozycji, którą należy poprawić a następnie wybrać MODYFIKUJ.

formularz technologia łączy internetowych z zaznaczoną możliwością modyfikacji

formularz modyfikuj informację o technologii łączy internetowych

Po wprowadzeniu danych w formularzu należy kliknąć przycisk ZAPISZ. Zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: Operacja zakończona pomyślnie.

  • Wiek komputerów

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych należy kliknąć w przycisk menu przy pozycji, którą należy poprawić, a następnie wybrać MODYFIKUJ.

formularz wiek komputerów z zaznaczoną możliwością modyfikacji

formularz modyfikuj informację o wieku komputerów

Po zmodyfikowaniu danych w formularzu należy kliknąć przycisk ZAPISZ. Zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: Operacja zakończona pomyślnie. 

Wpis zmieni swój zapis:

formularz wiek komputerów z zaznaczonym fragmentem po modyfikacji danych